Hoe mogen we je helpen?

Uitstel bij de Belastingdienst voor ondernemers

Ondernemers die de vordering van de Belastingdienst niet kunnen voldoen, kunnen uitstel aanvragen.

Bij de Belastingdienst wil je geen achterstand hebben, maar toch kan het je overkomen. Wist je dat je een betalingsregeling kunt treffen met de fiscus?

Bij een schuldeiser kun je met een vriendelijk telefoontje of mailtje misschien wel een paar weken extra de tijd krijgen voor het betalen van een vordering. De Belastingdienst wil je echter niet achter je aan hebben, dus loop je liever geen achterstanden bij de Belastingdienst op. Toch kan het je overkomen. Wanneer en hoe kun je een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst?

Vier maanden uitstel aanvragen

Via de Belastingtelefoon kun je voor maximaal vier maanden uitstel krijgen. De Belastingdienst stelt de volgende eisen aan een uitstel van vier maanden:

  • De openstaande vordering is niet groter dan 20.000 euro
  • Voor de openstaande schuld heb je geen dwangbevel ontvangen
  • Eerdere aangiftes en betalingen waren op tijd
  • Er is niet eerder uitstel verleend

Bij de Belastingtelefoon wordt gevraagd naar jouw burgerservicenummer (BSN). Na het aanvragen ontvang je binnen tien dagen een bevestiging van het betalingsuitstel.

Een betalingsregeling treffen

Kom je niet in aanmerking voor een uitstel van betaling en gaat het betalen van de vordering niet lukken? Dan moet er een andere oplossing komen. Dat kan een betalingsregeling zijn. Maar dat is wel een regeling met een grote impact op jouw persoonlijke situatie. De Belastingdienst wil namelijk wel zekerheid hebben dat je de betalingsverplichting ook echt nakomt. Ze vragen bijvoorbeeld om een bankgarantie of een persoonlijke borgstelling. In het laatste geval zet je bijvoorbeeld privégeld in als zekerheid voor de terugbetaling.

Uitstel van betaling in bijzondere gevallen

Er is nog een derde optie om een betalingsregeling te treffen met de Belastingdienst. Je kunt voor een periode van één jaar een uitstel van betaling krijgen, maar daar zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld, namelijk de volgende:

  • Een deskundige moet verklaren dat jouw onderneming levensvatbaar is. Hieruit moet dus blijken dat de ontstane financiële problemen volgens de deskundige op te lossen zijn.
  • De betalingsproblemen zijn tijdelijk. Ze zijn bijvoorbeeld veroorzaakt door bepaalde omstandigheden die in de toekomst geen rol meer spelen.
  • De problemen worden binnen een afgesproken periode opgelost.

Of je vraagt kwijtschelding aan

In een uiterste geval kun je ook nog kwijtschelding van de schulden aanvragen, maar dat zullen ze niet zomaar verlenen. Hiervoor moet je een verzoek tot kwijtschelding insturen. Aan de hand hiervan wordt bekeken of je er recht op hebt. Een van de voorwaarden is dat je met de overige schuldeisers een akkoord moet hebben over de kwijtschelding in ruil voor een gedeeltelijke betaling van de vordering.

Wil je meer weten over het treffen van regelingen met de Belastingdienst? Zie de website van de KvK hiervoor.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 23-03-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.